Civicrm: cerca de contactes que NO tenen marcada una opció boleana (si/no)

Versió de CiviCRM: 4.6.18

Problemàtica

Quan usem la cerca avançada i volem filtrar els nostres contactes per un camp boleà, seleccionant els contactes que NO tenen marxada l'opció (és a dir, que tenen el camp en blanc), no podem fer-ho (només podem fer cerques "positives", pels contactes que si han marcat l'opció.

Several sites development without available domains with Nginx, using IP, in a multisite/vhost environment

Do you need work in web development but project has not registered an IP yet? If you are using Nginx, and your server hosts several websites (vhosts) a way to do it could be this:

Note: this howto runs in a linux / debian7 server, and a fictitious domain "mydomain.net"

  •   In /etc/nginx/sites-available/mydomain.net change port to listen, for example:

listen *81;

  • reload nginx configuration files:

service nginx reload

Then, you can get this web in this URL: MyServerIP:81 or MyServerDomain:81

 

Drupal backup system

Hi,
I want to offer my customers the option of backup their drupal locally. I developed a system based in Backup and Migrate module and some work at server side... I'd like to share with you my work, to receive your feedback, opinions, improvements... if you think it could be useful ;-)

Install Backup and Migrate drupal module

Schedule suggestion: weekly and 3 month copies, keeping last 12 in both categories.
Thus, we are going to keep copies from last 3 years.

In Cpanel, add a new ftp account with these details:

  • user: web_backup
  • password: (your choice)
  • Directory: DRUPAL_BASE_DIRECTORY/web_backup
  • quote: your choice (ex 200MB)

At server DRUPAL_BASE_DIRECTORY, as root:

# chmod 700 web_backup
# nano web_backup_info.txt

Put here any useful info and save the file

# nano web_backup.sh

And, there:

Com crear un text emergent amb CSS

Una manera senzilla de crear un text emergent, o pop up / rollover, usant només CSS (sense programació, javascript...) és la següent:

Hem d'englobar el text amb dugues classes (o ID). Usarem .rollover pel text a emergir i .rollover_activador pel text que ha de fer saltar el text emergent.

<span class="rollover_activador">[i]<span class="rollover">Text emergent</span></span>

I al nostre fitxer .css usarem els següents estils:

.rollover{
  display:none;
}

.rollover_activador{
  position: relative;
}

.rollover_activador:hover .rollover{
  display:inline;
  position: absolute;
  z-index: 10;
  background-color: yellow;
}

Senzill, oi? després només hem d'acabar de donar-li el look que volguem...

Actualització 20120802: via Linkedin he trobat una manera diferent i, al meu entendre, més simple, de fer-ho:

elcami.cat

Aquest projecte, desenvolupat inicialment per l'Ignasi Garcia-Milà, va incorporar a calbasi.net el 2011 per continuar el seu desenvolupament i manteniment.

La web incorpora aspectes de relativa "complexitat" en la gestió de les àrees, gràcies a la funcionalitat del mòdul de drupal "panels", en interacció amb les vistes de "views".

També te una estructura de rols / permisos adaptada als diferents tipus d'usuari, entre els que inclou la comunitat de voluntaris que aporten informació al projecte.