Hospedatge web estàndard

L'hospedatge (hosting) és el servei que posa a disposició del client d'una infraestructura (servidor) per poder-hi allotjar una web, un servidor d'FTP, etc. Aquest servei només està disponible per les webs creades o mantingudes per calbasi.net (no és pot contractar independentment) Característiques del nostre servei:

 •     Espai: 12Gb
 •     Transferència mensual: 225Gb
 •     Dominis hostatjats: il·limitats
 •     Bases de dades mysql: il·limitades
 •     FTP: si
 •     Servidor LAMP: linux + nginx/apache + mysql + php
 •     Panell de control: Ispconfig/cpanel

* El preu és per periodes d'un any, però el client podrà donar-se de baixa quan vulgui, amb el que obtindrà el retorn de la part proporcional no consumida.

Hospedatge web bàsic

L'hospedatge (hosting) és el servei que posa a disposició del client d'una infraestructura (servidor) per poder-hi allotjar una web, un servidor d'FTP, etc. Aquest servei només està disponible per les webs creades o mantingudes per calbasi.net (no és pot contractar independentment) Característiques del nostre servei:

 • Espai: 4Gb
 • Transferència mensual: 75Gb
 • Dominis hostatjats: il·limitats
 • Bases de dades mysql: il·limitades
 • FTP: si
 • Servidor LAMP: linux + apache/nginx + mysql + php
 • Panell de control: Ispconfig/Cpanel

* El preu és per periodes d'un any, però el client podrà donar-se de baixa quan vulgui, amb el que obtindrà el retorn de la part proporcional no consumida.