Com es fa per...

Com es fa per... joan

En aquesta secció provarem de recopilar alguns dubtes amb resposta, mini-manuals, etc.

Consulteu les seccions inferiors:

Administració de sistemes

Administració de sistemes joan

Com instal·lar la darrera versió de Drush a Debian Wheezy

Com instal·lar la darrera versió de Drush a Debian Wheezy

1. Instal·lem Drush des d'un terminal, com a root, amb la comanda:

apt-get install drush

2 Actualitzem el Drush a la darrera versió:

drush dl drush --destination='/usr/share'

I ja està ;-)

Pd.: possiblement en un temps sortirà el paquet drush a wheezy-backports

Pd.: si voleu comprobar quina versió teniu instal·lada:

drush --version

joan

my.cnf : optimització de mysql drupalcèntrica

my.cnf : optimització de mysql drupalcèntrica

Per començar cal dir que no hi ha una fòrmula universal, que sigui la millor per tothom (si no, ja no hi hauria un fitxer de configuració per personalitzar certs paràmtres). Les webs poden tenir usos molt diferents, que fa que hi hagi variables més o menys adequades. Per exemple, no és el mateix una web amb moltes connexions concentrades en breus periodes de temps, que si estan més distribuides. Ni connexions que entren i surten ràpidament (bots, consultes puntuals...) que connexions persistents (clients d'una botiga de comerç electrònic), etc.

La base de dades mysql, que drupal usa per defecte, te un fitxer per configurar alguns paràmetres: my.cnf que habitualment a linux es troba al directori de configuracions /etc/my.cnf

En aquest article provaré de recopilar algunes de les recomanacions i configuracions tipus que es poden trobar per Internet. Una bona idea és usar un dels arxius de configuració subministrats per mysql (els podeu trobar a /usr/share/mysql/) i anar variant els paràmetres segons el vostre context i els resultats que aneu observant. Us adjunto el fitxers.

Apunts previs:

 • Per coneixer l'estat del vostre mysql, podeu usar l'ordre: "show status" +info
 • Per coneixer les variables que s'estan usant: "show variables"
 • Per canviar una variable podeu usar l'ordre "SET", per exemple: "SET GLOBAL thread_cache_size=96". + info
  • Moltes variables es poden canviar dinàmicament (sense reiniciar el servidor)
  • No oblideu igualment, quan trobeu el valor amb el que us trobeu a gust, modificar el fitxer my.cnf perquè mysql agafi bé el paràmetre el proper cop que arrenqui.
 • Hi ha un script: http://day32.com/MySQL/ que fa una diagnosi de la configuració actual del mysqld i suggereix millores
  Per usar-lo cal posar-lo al directori /etc i executar-lo amb l'ordre "sh /etc/tuning-primer.sh" (adjunto el fitxer).

 

Paràmetres

 

thread_cache_size

 • La mida del cache pels threads oberts...
 • Quan una web te moltes connexions curtes és útil. Millora el consum de CPU de mysql
 • Per mesurar l'ús de la cache de threads, podeu dividir el paràmetre threads_created / connections
 • Un valor excessivament alt pot donar problemes de memòria
 • Si els threads_created creixen ràpidament, ens indica la seva conveniència. En un funcionament normal, no haurien de creixer massa.

table_cache

 • Un dels paràmetres més importants
 • Si la opened_tables és massa alt, pot indicar-ne un valor massa baix
 • La seva conveniència depén del nombre de taules i connexions
 • Consumeix memòria i recursos.

key_buffer_size

 • Un altre dels paràmetres importants
 • Els valors de key_reads/key_read_request per sota de l'1% son "normals", i ens indiquen el percentatge d'us de la cache (en aquest cas, un 99%)

max_connections

 • La memòria disponible hi està relacionada segons aquesta fòrmula:
  memory = key_buffer + (sort_buffer_size + read_buffer_size) * max_connections
  • Exemple: 64 + (1 + 1) * 200 = 464 MB
 • La variable max_used_connections ens donarà una bona referència. Si el seu valor és baix, podem baixar max_connections deixant un marge de seguretat.

query_cache_size

 • Si l'ús de la BBDD és molt accentuat en la lectura i no hi ha caches a nivell d'aplicacions pot ser convenient.
 • Cal vigilar molt, perquè valors excessivament alts poden donar molt mal resultat per la saturació dels recursos. El millor és monitoritzar els canvis a veure com reacciona la BBDD.
 • Hi ha certs usos en que l'ús de la cache és tant baix que es pot prescindir de la seva activació

log-slow-queries i log-queries-not-using-indexes

Si estem interessats en registrar les consultes lentes o que no facin servir els índexos, activarem aquests dos paràmetres:

 • Primer ubiquem el fitxer:
  • Creem el directori /var/log/mysql: mkdir /var/log/mysql
  • Creem el fitxer log-slow-queries.log: touch /var/log/mysql/log-slow-queries.log
  • Modifiquem l'usuari i el grup per posar-lo a mysql: chown mysql.mysql -R /var/log/mysql
 • Li treiem el permís de lectura i execució als usuaris que no siguin mysql, root o estiguin als seus grups, seguint les indicacions de seguretat que ens fan els nois de mysql. Això es pot fer amb laa comanda chmod -R o-r /var/log/mysqlchmod -R o-x /var/log/mysql
 • afegim al my.cnf dugues línies:
  • log-slow-queries=/var/log/mysql/log-slow-queries.log
  • log-queries-not-using-indexes
 • Si no volem que el fitxer log creixi sense aturador, podem posar al cron l'ordre mysqladmin fluch-logs:
  • mv -f /var/log/mysql/log-slow-queries.log /var/log/mysql/log-slow-queries.vell
  • mysqladmin flush-logs

Aquests logs ens podran ajudar a optimitzar el codi, i si no podem fer-ho, a configurar paràmtres com el join_buffer_size, que ens ajuda a millorar el rendiment de consultes amb un join sense indexar.

 

my.cnf per drupal
Paràmetre Valor, enllaçat a la font, i (any de publicació)      
thread_cache_size 40 (2002) 32 (2005-10) >16 (2006-10)      
max_connections min (20 * webs_drupal) (2009)          
key_buffer_size mín. 16-32Mb (2006-10)          
table_cache a partir de 1024 per unes 200 taules (2006-10)          
query_cache_size 32 a 512M (2006-10)          

 

Referències

joan

Redireccionar un domini a un compte d'un VPS d'OVH

Redireccionar un domini a un compte d'un VPS d'OVH

Teniu un VPS a OVH i voleu redirigir un domini allà? Les instruccions que he trobat no son massa clares, i hi ha versions diferents... Aquí està el que m'ha funcionat a mi ;-)

 • Entrem al  Manager v3 d'OVH
 • Anem a l'apartat "Mis Productos"
 • Usem l'opció "Nuevo Dominio", i allà posem el nom del domini que volem redirigir.
 • Com que el domini ja existeix i el tenim registrat, ens sortirà el següent missatge:

Este dominio está ya registrado y pertenece a otra persona.
Si usted es su propietario, puede sin embargo :

 • i ens dona 4 opcions, de les que triarem: "Añadir a los DNS (avanzada)" i, llavors ens apareixeran 2 desplegables "Seleccione el tipo de zona" i "Seleccione el tipo de email" i en els dos casos triarem la "redirecció per defecte"
 • Un cop creat, tornem a l'inici/home del Manager V3 i vorem el domini a la llista de productes...
 • Seleccionem el domini i anem al bloc lateral "Hosting" que se'ns acaba de carregar i, dins, al subapartat "Dominio & DNS"
  • Allà anirem a "Zona DNS"
  • Al tipus "A" ens sortirà un formulari a on hem de:
   • deixar en blanc el camp de subdomini
   • a "Seleccionar una IP", hem de triar "IP personalizada"
   • I a "Destino", hem de posar la IP del nostre VPS ;-)
  • Si al resum que surt a la part inferior de la pàgina un cop heu validat la pantalla anterior veieu que teniu dos registres de classe A, el que acabeu d'entrar, i un altre amb una altra IP, esborreu aquesta segona.
 • Llavors ja només ens queda anar a l'empresa a on tenim registrat el domini i posar les dades dels dos servidors NS que surten a la "Zona DNS" que hem comentat abans, i esperar unes hores a què es propagui el canvi (ho podem seguir amb les eines que ens proporciona http://viewdns.info/ )

Eines:

joan

Several sites development without available domains with Nginx, using IP, in a multisite/vhost environment

Several sites development without available domains with Nginx, using IP, in a multisite/vhost environment

Do you need work in web development but project has not registered an IP yet? If you are using Nginx, and your server hosts several websites (vhosts) a way to do it could be this:

Note: this howto runs in a linux / debian7 server, and a fictitious domain "mydomain.net"

 •   In /etc/nginx/sites-available/mydomain.net change port to listen, for example:

listen *81;

 • reload nginx configuration files:

service nginx reload

Then, you can get this web in this URL: MyServerIP:81 or MyServerDomain:81

 

joan

Canviar el port de ssh a Ispconfig

Canviar el port de ssh a Ispconfig

Una de les opcions que es comenten per millorar la seguretat dels servidors és canviar el port que usa ssh per accedir-hi, i posar-ne un diferent al 1022. Podeu buscar informacio sobre si és una mesura efectiva o no. A la pràctica pot reduir molt l'impacte dels bots que van provant d'accedir-hi, tot i que eines com fail2ban eviten que una IP pugui fer més de 5 intents erronis.

Anem per feina, per canviar el port que usa ssh en una Debian 7 amb Ispconfig3, que és del que va aquest mini howto, cal fer dos passos:

El primer, obrir el port al firewall, en aquest cas Bastille (és el que ve per defecte a Ispconfig, però n'hi ha un segon... comproveu quin és el vostre cas).

1) Aneu al menú superior System del Ispconfig, i voreu que us mostra una opció, al menu lateral, anomenada Firewall.

2) Clicant sobre el vostre servidor, a la part central de la pantalla, podeu afegir un nou port TCP, que és que voleu usar en substitució del port per defecte, el 22.

Heu de tenir en compte que no podeu usar un port que ja estigui usant-se per un altre servei. Consulteu per internet com llistar els ports en us... I, a més, és millor que useu un dels ports per sota del 1023.

Guardeu els canvis i ja teniu el port obert al firewall.

3) El tercer pas és canviar el port, en aquest cas a openssh, que és el servidor ssh que usa Debian.
Treballarem com a root, no cal dir-ho.
Abans de res, farem un còpia del fitxer actual de configuració:

cp /etc/ssh/sshd_config /etc/sshd_config_anymesdia

4) Després editarem el fitxer, per exemple amb l'editor nano:

nano /etc/ssh/sshd_config

5) I, al començament del fitxer, trobarem la línia que defineix el port a usar:

# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22

Simplement canviarem el 22 pel port que volguem usar, i que abans hem obert al firewall.

6) El darrer pas és reiniciar el dimoni ssh:

service ssh restart

 

joan

Server Monitoring with Munin on Debian 7 (Wheezy) with Nginx

Server Monitoring with Munin on Debian 7 (Wheezy) with Nginx joan

You have a server running a Debian 8 and Nginx, and now you want to install Munin to monitorize it... Here you are steps to achieve it.

Ensure that the system is up to date before you start to install Munin, run:

apt-get update
apt-get upgrade

Install Munin:

apt-get install munin munin-node munin-plugins-extra

Création d’un lien symbolique pour la partie serveur web

 

ln -s /var/cache/munin/www /var/www/munin

 

When the server is running MySQL or MariaDB, intall this dependency

apt-get install libcache-cache-perl

then enable the a few extra Munin plugins to monitor MySQL:

cd /etc/munin/plugins
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_ mysql_
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_bytes mysql_bytes
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_innodb mysql_innodb
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_isam_space_ mysql_isam_space_
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_queries mysql_queries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_slowqueries mysql_slowqueries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_threads mysql_threads

We protect munin access with a password:

htpasswd -c /etc/munin/munin-htpasswd admin

Now we should create an nginx site conf file:

 

nano /etc/nginx/conf.d/munin.conf

with a content like this, if you want to access it at yourdomain.tld/munin URL:

 

server {
        listen 80;
        server_name yourdomain.tld;
        access_log /var/log/nginx/acces_munin.log;
        error_log /var/log/nginx/error_munin.log;

        server_name_in_redirect off;
        root /var/www;

        # Used to setup our munin subdirectory, and a password protection
        location /munin/ {
                #root /var/www/munin;
                auth_basic "Administrator Login";
                auth_basic_user_file /etc/munin/munin-htpasswd;
        }

        location /munin/static/ {
                alias /etc/munin/static/;
                expires modified +1w;
        }

}

Finally we should restart nginx and munin services:

 

service nginx reload
service minin-node restart

To enable aditional munin modules, please, see sources at the bottom of this post.

Sources

URL netes a Drupal 8 amb Apache i IspConfig, en un servidor Debian 8

URL netes a Drupal 8 amb Apache i IspConfig, en un servidor Debian 8

La idea és fer els canvis al servidor que permetin que totes les instal·lacions de drupal 8 tinguin resolt el problema de les URL netes.

Si heu instal·lat el panell de programari lliure IspConfig, ja tindreu el mod_rewrite de l'Apache activat. És un dels requisits. Llavors només heu d'editar el fitxer /etc/apache2/apache2.conf i afegir:

# Drupal 8: clean URL
# https://www.drupal.org/getting-started/clean-urls#comment-8780263
<Directory /var/www/clients/*/*/web/>
  RewriteEngine on
  RewriteBase /
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]
</Directory>

Fixeu-vos que al usar el comodí a la ruta de directoris: /var/www/clients/*/*/web/ ens servira per tots els projectes de web que volguem instal·lar al mateix servidor.

Després cal que reinicieu el servei de l'Apache, perquè els canvis de configuració tinguin efecte:

service apache2 restart

I ja està!

joan

CiviCRM

CiviCRM joan

Actualitzar diversos camps de diversos afiliats alhora (batch) a CiviCRM

Actualitzar diversos camps de diversos afiliats alhora (batch) a CiviCRM joan

Requisits: cal que abans l'administrador del CiviCRM hagi creat com a mínim un perfil amb camps EXCLUSIVAMENT d'afiliació, i que el vostre usuari tingui els permisos per editar afiliats i usar perfils.

 • Primer cal que llisteu els afiliats/membres que voleu editar, ja sigui via buscador, o clicant-los del taulell d'afiliats.
 • Llavors, al llistat d'afiliats cal que seleccioneu el subconjunt de mebres que voleu editar (o useu l'opció "tots els registres"). Recordeu que podeu afinar el resultat de la cerca si desplegueu les opcions del botó "edita els criteris de cerca".
 • Al desplegable d'accions, seleccioneu l'opció "Batch Update Members Via Profile" i cliqueu el botí "Vés"
 • En la següent pantalla caldrà seleccionar un dels diferents perfils disponibles (si l'administrador de CiviCRM no n'ha definit cap, o no teniu els permisos suficients, us sortirà un missatge d'error que no us deixarà anar a aquesta pantalla).
 • I ja està, això ens portarà a una taula a on podrem editar els camps que s'havien definit al perfil que hem triat, tots de cop, com si estiguessim en un full de càlcul ;-)

CiviCRM: Com eliminar diversos contactes a la vegada

CiviCRM: Com eliminar diversos contactes a la vegada joan

Per eliminar diversos contactes usarem la cerca avançada (menú Cerca > Cerca avançada).

Allà establirem els criteris que ens semblin adequats per filtrar els contactes que volem eliminar. Per exemple, si volem eliminar uns contactes que es van crear l'any anterior, usarem la pestanya "Registre de canvis" i al camp "Modificat entre" seleccionarem "L'any anterior". llavors ja podem executar la cerca amb el botó inferior "Cerca".

En principi obtindrem un llistat de contactes, en el que podem seleccionar els que realment volguem eliminar.

Un cop seleccionats, adalt, al desplegable "accions", seleccionarem "Esborra contactes" (els enviarà a la paperera, o sigui que podriem recuperar-los si haguessim detectat algun error) o "Eliminar permanentment" (si els volem esborrar per sempre, sense possibilitat de recuperar-los en un futur.

 

Insertar les comarques catalanes a la base de dades del CiviCRM

Insertar les comarques catalanes a la base de dades del CiviCRM

Si voleu insertar les comarques catalanes i relacionar-les amb les províncies, per a què surtin al camp d'adreça del CiviCRM, aquí teniu la consulta sql que us permetrà fer-ho en un plis!

INSERT INTO `c1civicrm4`.`civicrm_county` (
`id` ,
`name` ,
`abbreviation` ,
`state_province_id`
)
VALUES (
NULL , 'Alt Camp', 'AC', '2464')
, (NULL , 'Alt Empordà', 'AE', '2439')
, (NULL , 'Alt Penedès', 'AP', '2431')
, (NULL , 'Alt Urgell', 'AU', '2450')
, (NULL , 'Alta Ribagorça', 'AG', '2450')
, (NULL , 'Anoia', 'AI', '2431')
, (NULL , 'Bages', 'BG', '2431')
, (NULL , 'Baix Camp', 'BC', '2464')
, (NULL , 'Baix Ebre', 'BB', '2464')
, (NULL , 'Baix Empordà', 'BM', '2439')
, (NULL , 'Baix Llobregat', 'BT', '2431')
, (NULL , 'Baix Penedès', 'BP', '2464')
, (NULL , 'Barcelonès', 'BR', '2431')
, (NULL , 'Berguedà', 'BD', '2431')
, (NULL , 'Cerdanya', 'CD', '2439')
, (NULL , 'Conca de Barberà', 'CB', '2464')
, (NULL , 'Garraf', 'GF', '2431')
, (NULL , 'Garrigues', 'GG', '2450')
, (NULL , 'Garrotxa', 'GX', '2439')
, (NULL , 'Gironès', 'GN', '2439')
, (NULL , 'Maresme', 'MM', '2431')
, (NULL , 'Montsià', 'MT', '2464')
, (NULL , 'Noguera', 'NG', '2450')
, (NULL , 'Osona', 'OS', '2431')
, (NULL , 'Pallars Jussà', 'PJ', '2450')
, (NULL , 'Pallars Sobirà', 'PS', '2450')
, (NULL , 'Pla de l\'Estany', 'PE', '2439')
, (NULL , 'Pla d\'Urgell', 'PU', '2450')
, (NULL , 'Priorat', 'PR', '2464')
, (NULL , 'Ribera d\'Ebre', 'RE', '2464')
, (NULL , 'Ripollès', 'RI', '2439')
, (NULL , 'Segarra', 'SR', '2450')
, (NULL , 'Segrià', 'SI', '2450')
, (NULL , 'Selva', 'SV', '2439')
, (NULL , 'Solsonès', 'SL', '2450')
, (NULL , 'Tarragonès', 'TR', '2464')
, (NULL , 'Terra Alta', 'TT', '2464')
, (NULL , 'Urgell', 'UR', '2450')
, (NULL , 'Vall d\'Aran', 'VN', '2450')
, (NULL , 'Vallès Occidental', 'VC', '2431')
, (NULL , 'Vallès Oriental', 'VR', '2431')
;

Penseu que després heu de configurar els camps d'adreça per a què mostrin el camp comarca (county, en anglès).

joan

CiviCRM: búsqueda de contactes que NO estiguin en un grup en qüestió

CiviCRM: búsqueda de contactes que NO estiguin en un grup en qüestió joan

A més de la cerca bàsica i l'avançada, CiviCRM te altres opcions de cerca, Cerques personalitzades, que es mostren, a la versió 4.60, aquí:

/civicrm/contact/search/custom/list?reset=1

Allà en trobem una, Cerca d'inclusió i exclusió, que és la que ens permetrà buscar tots els contactes EXCEPTE els que estiguin en un(s) grup(s), o etiquetes, determinats:

/civicrm/contact/search/custom?csid=4&reset=1

Bàsicament, si volem tots els contactes que no estan en un grup, triem aquest grup al camp de grups exclosos, i ja ho tenim!

CiviCRM: reenviament d'un mailing al contactes que no consten que l'hagin llegit (obert)

CiviCRM: reenviament d'un mailing al contactes que no consten que l'hagin llegit (obert) joan

Si per alguna raó sospitem que una part dels destinataris no han rebut el mail (perquè el seu sistema de correu l'ha filtrat com a spam, etc.) o simplement volem reenviar un butlletí als usuaris dels que no tenim constància que l'hagin obert, podem fer un subgrup de contactes i reenviar el mailing només a aquest subgrup. Anem a veure com ho podem fer:

 1. Creem un grup, temporal, pels destinataris del mailing que ens consten com que ja han obert/llegit el missatge, segons el CiviCRM.
 2. A l'informe de mailings ja enviats ( /civicrm/mailing/browse/scheduled?reset=1&scheduled=true ), busquem el mailing en questió i vorem un enllaç per veure el seu "Informe". Hi anem!
 3. Un cop a l'informe del mailing, podem veure que hi ha subinformes. Ens interessa el d'"Obertures úniques". Com podem veure, poden seleccionar l'informe d'aquest subgrup de contactes. Doncs bé, anem a l'informe i ...
 4. vorem que ens dona l'opció, a dalt a la dreta, d'"Afegeix els contactes a un grup". Ho fem, posant els contactes al grup que hem creat abans.
 5. Llavors només hem d'agafar el mailing que ja vam enviar, i posar el mateixos destinataris que tenia el primer enviament, però afegint, als grup nou que hem creat, els contactes del qual ja han rebut el mailing, com a "excluded group" (al desplegable dels destinataris d'un mailing podem afegir grups per incloure, en verd, o per excloure, en vermell)

 

Civicrm: cerca de contactes que NO tenen marcada una opció boleana (si/no)

Civicrm: cerca de contactes que NO tenen marcada una opció boleana (si/no) joan

Versió de CiviCRM: 4.6.18

Problemàtica

Quan usem la cerca avançada i volem filtrar els nostres contactes per un camp boleà, seleccionant els contactes que NO tenen marxada l'opció (és a dir, que tenen el camp en blanc), no podem fer-ho (només podem fer cerques "positives", pels contactes que si han marcat l'opció.

Sol·lució

Per solventar-ho podem seguir diverses estratègies, de cerques personalitzades (civicrm/contact/search/custom/list?reset=1) o usant el constructor de cerques. En aquest cas usarem una de les cerques personalitzades, la d'Incloure / excloure (civicrm/contact/search/custom?csid=4&reset=1) que ens permet incloure contactes de grups i excloure contactes d'altres grups.

1. El primer pas serà fer un grup intel·ligent amb tots els contactes que han marcat l'opció boleana, que de fet son els que voldrem excloure més endavant. Això ho farem amb una simple cerca avançada.

2. El resultat d'aquesta cerca avançada l'usarem per crear un grup intel·ligent nou (seleccionarem tots els contactes i usarem l'acció definida per crear grups intel·ligents nous).

3. Ara tornem a la nostra cerca personalitzada d'incloure i excloure i definim com a grup a incloure el grup general que ens interessi (si no el tinguéssim creat prèviament, caldria fer-ho... pot ser, fins i tot, un grup amb tots els contactes). Com a grup a excloure utilitzem el grup que hem creat en el pas anterior...

4. Si, a més a més, volem tenir aquest subconjunt de contactes disponible, només hem de seleccionar tots els contactes i usar l'opció de crear grup intel·ligent nou. Recordeu que els grups intel·ligent es van actualitzant automàticament segons canviïn els paràmetres dels contactes.

Comodins de cerca a CiviCRM

Comodins de cerca a CiviCRM joan

A les cerques del CiviCRM podem usar dos tipus de comodins:

 • %caracters%: Busca qualsevol combinació a on surtin els caràcters, sigui el que sigui que hi ha abans o després.
  P. ex: %ri% troba Maria, Rosa Mari, Rita...
 • _ : el guió vaig es pot substituir per un caràcter, així:
  %50___% en trobarà  50001, 50345, però NO 350

Gestió dels rebots (retorns / "bounces")

Gestió dels rebots (retorns / "bounces") joan

Els missatges retornats (rebotats / bounces) es classifiquen segons el tipus de rebot. I segons quin sigui, quan superin un llindar ( https://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/Bounce+Handling ) aquella adreça de correu es posarà "on hold", el que significa que no se li enviaran més missatges. És una manera de purgar les adreces incorrectes i evitar que els servidors ens afegeixen a llistes negres (en veure que enviem molts missatges a adreces inexistents)-

Si volem veure quines adreces-e estan bloquejades, podem fer una cerca avançada marcant el paràmetre "Correu electrònic bloquejat".

Per veure els missatges que han rebotat, podem consultar-los a Informes > Informes de mailing > Mail Bounces (civicrm/report/instance/30?reset=1). També es poden consultar per un mailing concret, usant l'acció "Informe"

Correu electrònic

Correu electrònic joan

.

Com llegir un compte de correu des de gmail (usant pop3)

Com llegir un compte de correu des de gmail (usant pop3)

Un cop al vostre compte de gmail, aneu a l'icona de la cantonada superior dreta en forma de rosca i, clicant-la, seleccioneu l'opció "Configuració"

A la finestra que s'us ha obert, cliqueu el menú "Comptes i importació"

Llavors useu l'opció "Afegeix un compte de correu POP3 meu"

S'us obrirà una finestra a on, en una sèrie de passos us demanarà:

 • l'adreça electrònica: exemple@elmeudomini.cat
 • el nom d'usuari: torneu a posar la vostra adreça electrònica
 • la contrasenya
 • el servidor pop: mail.elvostredomini.xxx (per exemple mail.calbasi.net)
 • el port: 110
 • no marqueu l'opció "Fa servir sempre una connexió segura (SSL) en recuperar el correu." (si volguessiu encriptar el contingut de tota la comunicació, i no només la contrasenya, caldria que compressiu un certificat segur).

La següent pantalla us demanarà si voleu enviar missatges amb l'adreça que acabeu de configurar... Si ho voleu fer, a la pantalla següent, desmarqueu l'opció "Ho tracta com un àlies"

A la següent finestra, seleccioneu l'opció "Envia mitjançant Gmail (configuració més fàcil)"

I a la següent, "Envia una verificació" i posteriorment haureu d'introduir el codi de verificació que haureu rebut a la vostra adreça o bé simplement clicar l'enllaç del missatge de verificació.

joan

Seguretat en les connexions de correu-e

Seguretat en les connexions de correu-e joan

Us volia recordar, i recomanar, que useu connexions segures per connectar-vos als vostres comptes de correu-e.

Si ho feu via web, recordeu que ho podeu fer a través de la URL: https://ELVOSTREDOMINI/webmail (per exemple: https://calbasi.net/webmail )

Per aquest mitjà les vostres connexions sempre seran segures (usaran el https al navegador, el protocol encriptat de http, que és el normal de les connexions via web). Però heu de tenir la precaució, si useu un ordinador que no és el vostre, o a on accedeixen més usuaris, de no usar l'opció de "recordar la contrasenya" del vostre navegador ;-)

Si llegiu el vostre correu usant un client com el thunderbird, l'outlook, etc. llavors, als paràmetres de configuració del compte, podeu usar l'opció de connexió segura. Al thunderbird (v 3.0), per exemple, es configura des del menú "Edita > Paràmetres del compte" i, un cop en aquesta secció, heu d'anar a cadascun dels comptes que tingueu configurats, i buscar l'opció "Paràmetres del servidor".

Allà, si la vostra web està hostatjada a calbasi.net i useu el nostre servidor també com a servidor de correu, he de completar els següents apartats:

 • Nom del servidor: server.calbasi.net
 • Port: 995 per POP3 i 993 per IMAP
 • Nom d'usuari: (la vostra adreça de correu-e, per exemple joan@elmeudomini.cat )
 • Paràmetres de seguretat > Connexió segura: "TLS sobre SSL"

Paràmetres del servidor

Després també haureu de configurar el servidor de sortida, que seria server.calbasi.net i el port SMTP: 465

Amb això el que fem és encriptar la informació que circula entre el nostre servidor de correu i el nostre ordinador (client), entre elles, la nostra contrasenya, evitant així que algú altra la pugui obtenir "esnifant-la" de la xarxa...

En casos de seguretat reforçada podem necessitar encriptar els nostres missatges cap al seu destinatari, de manera que només ell pugui veure'n el contingut... Això s'aconsegueix amb les claus pgp, però serà matèria d'un altre post ;-)

Do you need a mail provider for your professional / company mail? Compare the alternatives

Do you need a mail provider for your professional / company mail? Compare the alternatives

People uses free mail services like gmail or hotmail to manage their personal mail stuff. But, what i f you need a mail service for your company? Multiple accounts, own domain, pop3/imap, pgp encription, etc?

There are some alternatives, with their pros/cons. Have a look to them here:

 

joan

HOWTO: Crear un missatge de resposta automàtica (per vacances, etc) a CPanel

HOWTO: Crear un missatge de resposta automàtica (per vacances, etc) a CPanel joan

Si voleu crear un missatge de resposta automàtica cada cop que algú us envii un missatge, avisant-lo que sou de vacances, que l'empresa estarà tancada per vacances / manteniment o, simplement, agraint que un usuari us hagi contactat i donant-li unes instruccions bàsiques, comentant-li que de seguida el contactareu, etc. podeu usar els "autoresponders", que és una funcionalitat antiga del correu-e.

Per fer-ho a CPanel, hem d'entrar al nostre correu via web, posant al navegador algo semblant a això:

https://elnostredomini/webmail (per exemple: https://calbasi.net/webmail)

Llavors , al menú superior dreta, trobareu un menú desplegable, amb el nom de la vostra adreça-e, i una de les opcions desplegades és "Autoresponders".

Menú Autoresponders

A la següent pantalla només cal que afegiu una nova resposta automàtica amb l'opció "Add Autoresponder"

Add Autoresponder

Per finalitzar, la tercera pantalla, de configuració de la resposta automàtica te algunes opcions interessants:

 • La codificació de caràcters UTF8 és un estàndard que us hauria d'anar bé
 • A l'apartat Interval us recomano que poseu un intèrval alt, perquè la mateixa persona, que us està escrivint diversos missatges, no rebi diverses respostes automàtiques. Com a mínim us recomano posar 24 (hores), o més (sense por! amb un avís potser n'hi ha prou, oi?).
 • Start i Stop: son les dates per les que voleu que estigui activa la resposta automàtica (p. ex. el periode de vacances).

Opcions a l'hora de crear una resposta automàtica

I ja està!

Pd.: un problema que podeu trobar, si rebeu molt spam, és que envieu molts missatges a adreces inexistents, que el servidor pot interpretar com que valtros esteu enviant spam (CPanel te sistemes de "defensa" davant de possibles virus o hackejos del servidor per spammers, i no permet enviar més de, posem per cas, un 20% de missatges a adreces errònies cada hora, sense pensar que algo no rutlla...). Si esteu de vacances és possible que no us afecti, però ho faria si, mentre, esteu treballant (rollo workation) i poguessiu patir bloquejos temporals del vostre compte de correu.

(aquestes instruccions son vàlides, com a mínim, si teniu un compte de correu gestionat a CPanel 56.0.27, i probablement amb moltes altres versions de CPanel)

HOWTO: Reading cpanel https webmail without a signed certified

HOWTO: Reading cpanel https webmail without a signed certified joan

If we are trying to read webmail from our web browser, Firefox here (by default, using a secure connection, https ), we must accept some security warnings before we can log in. Let's see them.

1. In the address bar of your browser (not at search bar!!!) type: yourdomain.tpl/webmail (for example, calbasi.net/webmail

2. You get this screen:

You should choose "Understand the Risks" (remember, is YOUR domain ;-) Yes, you have not pay for a third part certification!

3. Then, you must "Add exception"

 

4. And you get this screen:

You must choose "Confirm Security Exception"

5. After it, at last, you get the login screen:

Enter your email address at "User Name" field, and password, and you get in your webmail client!!

 

Firefox (complements)

Firefox (complements)

Voldria saber com es diuen els complements de Firefox que fem servir al curs de Drupal. En una instal·lació neta no hi surten.

isaac

Configuració del client d'FTP fireftp

Configuració del client d'FTP fireftp

Si necessiteu usar un client d'FTP per carregar o descarregar fitxers a un servidor, una opció senzilla és l'extensió de Firefox anomenada fireftp. Anem a explicar què cal fer per començar a usar-lo.

 1. Obriu el navegador Firefox (us el podeu descarregar si no el teniu) que és el que usarem per la resta de passos
 2. Descarregueu-vos, l'extensió Fireftp: http://fireftp.net/ i instal·leu-la seguint els passos que us anirà demanant el navegador.
 3. Quan torneu a iniciar el navegador, probablement trobareu la icona del programa en algun lloc de les barres superiors del firefox, o també al menú "Eines > Desenvolupament web > Fireftp". Obriu-lo.
 4. Un cop obert, tindrem la pantalla divida en 4 blocs... Els dos de l'esquerra representen el nostre ordinador, i els dos de la dreta l'ordinador remot al que ens volem connectar. Adalt a la dreta trobarem una pestanya amb l'opció de "quick connect" (connexió ràpida), a on podrem configurar la nostra connexió. Les dades típiques d'una connexió FTP son:
  1. Host: l'ordinador al que ens connectem, per exemple "calbasi.net" o "200.34.67.123"
  2. Login i contrasenya (caldrà que ens les donin prèviament).
 5. A la pestanya "Connexió", si ho teniu habilitat, activeu la seguretat (si no activeu algun protocol de seguretat, les dades viatgen sense encriptar, el que vol dir que us les poden llegir)
 6. Ja podeu apretar el botó "Connexió" per connectar al servidor remot...
 7. Si voleu descarregar-vos un fitxer al vostre ordinador local, seleccioneu-lo a la dreta, i useu les fletxes blaves de la part central per moure'l a l'esquerra... També podeu obrir directoris clicant 2 cops en ell, i tornar a l'anterior usant els dos punts de dalt del llista dels fitxers/directoris.
joan

Multifox: l'extensió de Firefox per treballar amb diferents usuaris en el mateix navegador

Multifox: l'extensió de Firefox per treballar amb diferents usuaris en el mateix navegador

Aquesta extensió de Firefox et pot ser útil per treballar amb diferents rols a la web, sense canviar de navegador:

https://getmultifox.com/

Us permet, sense estar contínuament entrant i sortint amb usuaris diferents, veure la web com la veuen diferents rols d'usuaris, simplement canviant de pestanya.

joan

OneTab per Firefox: tanca totes les pestanyes i recuperales després...

OneTab per Firefox: tanca totes les pestanyes i recuperales després... joan

Avui en dia, bona part de la RAM del nostre ordinador se la mengen les pestanyes que anem obrint mentre treballem (si és que acostumem a treballar amb pestanyes). Bé, de vegades tens l'ordinador a punt de colapsar, o has de canviar de tasca, i totes les pestanyes que tenies obertes per l'anterior tasca et fan nosa, però no les vols perdre ni anar rebuscant després per l'historial. Sol·lució?

L'extensió OneTab per Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/onetab/

Simplement, amb un clic, se'n van totes a l'"armari" :-p I quan les volguem recuperar, les tindrem agrupades (les que vam enviar fa 5 minuts, les que vam enviar a OneTab ahir al migdia), i le spodrem recuperar totes de cop o d'una en una...

Drupal

Drupal joan

HOWTO: Com substituir taules per DIV des de ckeditor, per usuaris amb rol d'editor

HOWTO: Com substituir taules per DIV des de ckeditor, per usuaris amb rol d'editor joan

Nota prèvia

L'equip de desenvolupament web en general dona un estil/disseny a una web, pensant en criteris estètics (seguint un disseny, usant una plantilla, etc.) i també pensant en criteris tècnics, com el SEO o l'adaptabilitat (que es vegi bé en dispositius de pantalla petita), etc.

Sovint, però, els clients afegeixen contingut a la web usant camps de text amb el suport d'editors visuals. Si la informació a introduir és senzilla i estandaritzable, simplement se'ls pot donar l'opció d'usar unes (poques" opcions de format (negretes, llistes d'elements, etc.), però de vegades els editors han de poder composar el text, adjuntant imatges, etc. En aquests casos, ens podem trobar que els editors trenquen els criteris dels dissenyadors / desenvolupadors.

Pas a pas...

1) L'etiqueta <div> serveix per delimitar bocs en HTML. La usarem en substitució de les cel·les de la taula... Per tant el que correspondria a una cel·la, anirà delimitat per <div>contingut de la cel·la</div>. Però com que es traqcta de fer-ho per usuaris sense coneixements de codi, des d'un editor visual, en aquest cas Ckeditor, i els blocs DIV no es visualitzen en ell, usarem un botó de l'editor que ens permetrà visualitzar-los:

Boto per mostrar DIVs

Si no tenim cap DIV, el podem crear, al desplegable de format, canviant l'opció de "Normal" per "Normal (DIV)".

2) Llavors, en cada DIV (bloc) podem clicar amb el botó dret del ratolí, triar l'opció "edita DIV" i introduir-li els estils que volguem que tingui.

Perquè això funcioni els DIV han d'estar englobats dins d'algun altre element, per exemple un altre DIV (sembla un bug del Ckeditor). El més senzill és que cliqueu el botó de "Codi font" i escriviu aquest codi:

<div><div>text de prova</div></div>

Llavors ja podrem usar el botó dret per mostrar les propietats dels DIV.

Editar DIV

3) A la finestreta que ens haurà sortit:

Propietats DIV

seleccionem la pestanya "avançat" i, a la línia d'estil, podem posar els estils (CSS) que ens facin el fet. En aquest cas, per tenir blocs de 400px d'ample, que s'apilin a l'esquerra, i quan no tinguin espai, baixin abaix (el que permet que en una finestra d'un mòbil els veiem un a sota de l'altre, sense necessitat d'usar la barra de desplaçament lateral, expressament prohibida pels manaments de la llei pastafari):

 • float: left;
  ens apila (flota) els flocs a l'esquerra)
 • width: 400px;
  l'amplada dels blocs és de 400px
 • border: solid 1px;
  encerclarem els blocs amb una vora d'un pixel
 • margin: 3px;
  entre la vora i el següent element, hi deixarà 3 píxels d'espai
 • padding: 2px;
  usarem un acolxat de 2px, que és l'espai intern entre el contingut del bloc i la vora

Voleu veure com queda?

http://www.enginyerscivils.cat/ca/Area-Restringida

 

 

Còpia de seguretat de la web

Còpia de seguretat de la web

En aquest esborrany només vull comentar alguns aspectes relacionats amb una còpia de seguretat d'una web.

Per començar, anem a exposar els riscos, que poden derivar en la pèrdua de la informació més recent de la web o, fins i tot, de la web sencera.

Riscos:

 • Que falli els disc dur del servidor a on tenim hostatjada la web, i no es pugui recuperar la informació
 • Que durant el procés d'actualització del servidor hi hagi algun problema (BBDD corrupta) i acabem perdent la informació.
 • Que l'empresa que hostatja la web (que no te perquè ser el nostre proveïdor de serveis webs), sinó més aviat la propietària dels datacenters, revenedors, etc. faci fallida, desaparegui
 • Que l'empresa / tècnic que ens dona el servei de (creació i) manteniment de la web desaparegui
 • Etc.

Per evitar mals majors (la pèrdua total de la web, i per tant de la inversió que hem fet) podem prendre una sèrie de mesures preventives... Anem a veure algunes d'elles, o alguns enfocs... Amb temps i una canya aniré completant aquesta informació :-)

Software lliure

Per començar, la primera recomanació, utilitza software lliure... Tria un tècnic / empresa que treballi amb software lliure, i que sigui transparent. La idea és que sàpigues quin software estàs usant... Drupal, Wordpress, Joomla... Només aquests tres engloven la major part de les webs que veiem... Per webs molt complexes o requisits molt específics podria ser apropiat l'ús d'algun framework (que sigui també de software lliure ;-) ), però és un cas molt minoritàri...

Que trobem a l'altra cara de la moneda? Serveis "tancats" que ofereixen webs boi sense cost, però amb un lloguer mensual (en el model anterior pagues la web de cop, al començament, i llestos...). Son sistemes opacs a on no sabrem quin gestor de continguts s'ha utilitzat, i estem lligats de mans i peus a l'empresa que ens l'ofereix. Si aquesta empresa se'n va a l'aigua, o no fa bé la seva feina, no podrem portar la SEVA web a un altre empresa o professional, com si que podem fer amb una web de drupal, SI TENIM UNA CÒPIA DE SEGURETAT.

Còpies de seguretat

Normalment el nostre servidor farà còpies de seguretat, però en general només tenen unes setmanes d'antiguitat i es desen per defecte en els sistemes de la mateixa empresa: això no evita que, si aquesta empresa desapareix, o fins i tot si el disc dur a on estan emmagatzemades les còpies de seguretat, si és el mateix que a on hi ha l'original, poguem perdre tota la informació. CAL FER CÒPIES DE SEGURETAT EN UN ALTRE EMPLAÇAMENT, AL QUE TINGUEM ACCÉS NOSALTRES, DE MANERA INDEPENDENT DEL PROVEÏDOR WEB / SERVIDOR.

A drupal, com a molts altres gestors de continguts, les webs tenen la informació dividida entre la base de dades i els fitxers de codi. També podriem parlar dels fitxers de configuració del servidor, però això ja seria filar massa prim. Per tant hem de fer còpia de seguretat de tots dos blocs...

Hi ha serveis comercials que ofereixen l'opció de guardar còpies de servidors concrets, d'aquestes empreses, a la que tindrem accés naltros. Possiblement son una bona opció, però depén de per a qui, massa cara...

Una altra opció és que ens descarreguem la còpia de seguretat al nostre ordinador personal / al servidor de l'empresa.

Per fer-ho, caldria tenir en compte que, si volem garantir la privacitat de les dades que ens descarreguem al nostre ordinador, ho hauriem de fer usant una connexió segura (per exemple, sftp)

Un altre apunt de les còpies de seguretat: la política de retenció. Política de retenció vol dir quines còpies conservo: no és recomanable guardar només la darrera còpia de seguretat, o les de les darreres setmanes, posem per cas.

Per què?

Imaginem que hem introduit un error a la web, que no hem detectat fins que han passat uns mesos, però que ha esborrat part del contingut que no s'havia d'esborrar/alterar. O que la BBDD se'ns ha corromput: la web funciona, però pot fer difícil/molt costós el recarregar la còpia en un escenari de, per exemple, actualització del servidor. Si només guardem les còpies del darrer més, no podrem rescatar la informació perduda.

Una política de retenció vàlida, al meu entendre, per moltes webs amb pocs canvis, seria el conservar una còpia de cada més dels darrers 12 mesos, i només una per any dels anys precedents. En una web de fa 5 anys, per exemple, com a màxim tindriem 16-17 còpies guardades...

¿Que hay de mi libro?

Si teniu una web en drupal, aquí podeu consultar el nostre servei de còpies de seguretat: http://www.calbasi.net/web/copia-seguretat

 

joan

Còpia de la base de dades de drupal amb Backup and Migrate

Còpia de la base de dades de drupal amb Backup and Migrate joan

Si el vostre gestor web ha instal·lat el mòdul Backup and Migrate i ha configurat els permisos adequadament per a què pogueu fer còpies de seguretat manuals (diferents a les periòdiques, que es guarden al servidor, perquè les manuals les podeu descarregar al vostre disc dur), els passos per fer una còpia son els següents:

 1. Aneu a Configuració > Sistema > Backup and Migrate (admin/config/system/backup_migrate)
 2. Allà només heu d'assegurar-vos de triar l'opció "Download" al camp "to"

Així de senzill ;-)

Pd.: amb la còpia de la BBDD teniu el més important, però per restablir el sistema us caldria també tenir la còpia dels fitxers... La major part d'ells son els fitxers estàndard de Drupal i els seus mòduls, que podrieu descarregar d'internet, però hi ha alguns fitxers que no us podrieu inventar, en restaurar el sistema, com els fitxers pujats a la web des dels camps de fitxer pels usuaris, la configuració dels estils (aspecte), si l'heu personalitzat, etc. Així que per complementar la còpia de la BBDD també us caldria una còpia del directori "sites" de la web.

Drupal backup system

Drupal backup system

Hi,
I want to offer my customers the option of backup their drupal locally. I developed a system based in Backup and Migrate module and some work at server side... I'd like to share with you my work, to receive your feedback, opinions, improvements... if you think it could be useful ;-)

Install Backup and Migrate drupal module

Schedule suggestion: weekly and 3 month copies, keeping last 12 in both categories.
Thus, we are going to keep copies from last 3 years.

In Cpanel, add a new ftp account with these details:

 • user: web_backup
 • password: (your choice)
 • Directory: DRUPAL_BASE_DIRECTORY/web_backup
 • quote: your choice (ex 200MB)

At server DRUPAL_BASE_DIRECTORY, as root:

# chmod 700 web_backup
# nano web_backup_info.txt

Put here any useful info and save the file

# nano web_backup.sh

And, there:

Drupal_Path="/home/calbasi/www/web"
tar cf $Drupal_Path"/web_backup/web_backup_sites.tar" $Drupal_Path"/sites/default/settings.php"
gzip -f $Drupal_Path"/web_backup/web_backup_sites.tar"
_now=$(date +"%Y_%m_%d")
cat $Drupal_Path"/web_backup_info.txt" > $Drupal_Path"/web_backup/LastBackupDate_$_now.txt"
mail -s "EMAIL_SUBJECT" "EMAIL_TO_ADDRESS" <<EOF
EMAIL_BODY (IN SEVERAL LINES)
...
EOF

Then, we add a cron task:

# crontab -e

There, insert a line like this:

0 4 23 * * DRUPAL_BASE_DIRECTORY/web_backup.sh

In the example, you get a backup monthly, the 23th day, at 04:00

TODO:

 • force ftp secure connexions
 • solve tar warning "/"
joan

HOWTO: Creació d'un mapa d'establiments a google maps a partir de les adreces d'un full de càlcul

HOWTO: Creació d'un mapa d'establiments a google maps a partir de les adreces d'un full de càlcul

Objectiu: a partir d'un full de càlcul amb diferents adreces (postals) volem obtenir un mapa de google amb tots aquests punts, etiquetats, i també un camp a on posar un codi postal (de l'usuari), per veure quins dels punts estan a la vora).

 1. Cal aconseguir les coordenades de les adreces postals (geolocalització), perquè google maps necesita la latitud i la longitud per dibuixar papes de punts/localitzacions. Naltros partim d'un fitxer (un full de càlcul), a  on tenim l'adreça (postal) però no pas les coordenades geogràfiques. El primer pas, doncs, serà obtenir-les.
  1. Des del full de càlcul (ods, excel...) convertim les columnes que ens interessen en un fitxer CVS (típicament cada línia és un registre, les cometes engloben cada camp, i la coma separa els camps).
  2. Usarem el servei de gpsvisualizer.com (també podem usar directament el Google Geocoding API o l'API de Yahoo).
   1. Usant l'opció, dins de gpsvisualizer.com, de l'API de Yahoo, podrem obtenir un llistat de coordenades en format cvs (text separat per commes) a partir de les dades del CVS que hem generat abans.
 2. Ara cal transformar la informació a un format importable per google maps. Per fer-ho usarem l'aplicació de linux "Prune", que gestiona localitzacions de GPS; etc.
  1. Per importar la informació, convertirem el full de càlcul (que teniem en format ods del libreoffice, xls de l'excel, etc.) en un fitxer CVS, amb un delimitador que no usem en cap camp descriptiu, com el punt i coma, i el text SENSE cometes (quan l'englovava en cometes, com seria habitual, obtenia una informació incorrecta).
  2. Un cop obtingut el fixer .cvs, l'obrim amb el Prune, i l'exportem en format kml.
 3. Llavors, a google maps, identificant-nos amb el nostre compte de google, creem un mapa i importem el fitxer kml.
  1. Sembla que només funciona si importem les coordenades (latitud i longitud) i un camp de descripció, però no més...

   Amb això ja tenim un mapa amb els nostres punts / marcadors.
    

Alternativament, a drupal, amb el mòdul geocoder, geofield i addressfield és fàcil transformar adreces en coordenades.  Però per importar el fitxer cvs cal usar algun mòdul d'importació primer. Després, amb openlayers, es pot mostrar la info de forma molt flexible.

Si hem obtingut un fitxer kml pel procés descrit amunt, també podem incorporar-ho a l'openlayes com una capa.

 

 

joan

External links

External links

El mòdul External Links de Drupal serveix per dugues coses:

Per que es pugui configurar el comportament a seguir amb els enllaços externs de la nostra web (si s'obren en la finestra actual del navegador, amb el que el visitant "perd" la nostra web) o si s'obren en una nova finestra (el que jo trobo en general més interessant i només te una pega, que alguns navegadors utilitzen sistemes per evitar aquest comportament en webs que l'usen per obrir finestres d'spam)

Perquè els enllaços externs i/o els enllaços "mailto" per enviar missatges, vagin acompanyats d'una icona indicativa.

joan

Destacar continguts a la portada

Destacar continguts a la portada emma

Per veure (destacar) un element a la portada, un cop esteu a la pestanya d'edició del node/pàgina en qüestió, heu d'anar a "Opcions de publicació", abaix de tot del formulari d'edició, i seleccionar "Promogut a la portada".

 

Drupal 6

Drupal 6 joan

Drupal 6 va deixar de tenir suport de seguretat des que la versió 8 de drupal va estrenar-se, pels vols del novembre de 2015. Malgrat que hi ha un suport limitat, en part comercial, en part lliure, dut a terme per un grapat d'empreses, el recomanable és migrar les velles velles a drupal 8, i aprofitar totes les millors que aquest incorpora, a més de, sobretot, protegir la nostra web i, de retruc, el servidor.

Activar i personalitzar el banner de Acquia Slate v.3

Activar i personalitzar el banner de Acquia Slate v.3

Si volem accedir a les funcionalitats "Fusion" del tema Acquia Slate haurem d'instal·lar la versió beta 3, i el mòdul Skinr en la versió 2, que encara està en desenvolupament. L'Skinr, al seu torn, en semanarà que instal·lem

Per activar l'Skinr UI, caldrà tenir instal·lats, al seu torn 4 mòduls més: Chaos Tools, Dialog API, jQuery Update i jQuery UI.

Un cop ho tenim tot activat, hem d'anar a /admin/build/skinr/rules i crear una regla nova. I, a la part intermitja, quan faci referència a l'Acquia Slate, triar un "Acquia Slate - Banner Styles" entre un dels pre-definits...

Però com que probablement volem tenir la nostra pròpia imatge, hem de fer alguns passos més.

L'opció senzilla, que se'ns sobreescriuria cada cop que actualitzem el Acquia Slate, seria canviar alguna de les imatges al servidor ( themes/acquia_slate/images/banner),

L'altra seria editar el fitxer themes/acquia_slate/css/local.css (el podem fer a partir del local_sample.css) i també afegir una opció editant el fitxer .info de la carpeta del tema...

Llavors ja només ens queda activar algun bloc a l'àrea "Preface top".

Referències:

joan

Com insertar una imatge amb Ckeditor i IMCE (Drupal)

Com insertar una imatge amb Ckeditor i IMCE (Drupal)

Requisits:

Drupal 6.x

CKeditor

IMCE

Quan creeu, o editeu, un post, per inserir una imatge en el text (no com a adjunt, que seria una altra cosa), cal que, un cop dins de l'àrea d'edició de l'editor CKeditor:

Cliqueu la icona "Imatge"

Al camp URL, cliqueu l'opció "veure servidor" (o poseu una adreça d'una imatge que ja estigui openjada a Internet)

Al navegador de fitxers que s'us obre (IMCE), cliqueu l'opció "Puja"

Busqueu la imatge al vostre disc dur amb el botó "Navega" o similar

Recordeu que les imatges que penjeu per visualitzar a una web haurien de ser lleugeres, això és, com a molt, 300kb

Cliqueu el botó "Puja", per posar-la al servidor (amb això haureu pujat una imatge des del vostre disc dur fins al servidor)

Amb la imatge seleccionada, cliqueu l'opció "Send to ckeditor" (amb això li estem dient al programa que és aquesta la imatge que volem posar a la pàgina)

Ompliu les opcions d'amplada, alçada, espaiats, enllaços, etc. que volgueu, i cliqueu el botó "D'acord"

joan

Presentar videos a drupal amb el mòdul lightbox

Presentar videos a drupal amb el mòdul lightbox

Si volem penjar videos que estiguin en servidors públics com youtube, vimeo, etc. però que tinguin una presentació professional dintre de la nostra pròpia web en drupal, podem usar el mòdul lightbox, per obtenir un resultat semblant a això:

Un cop instal·lat el mòdul lightbox, hem d'activar el suport per video (desactivat per defecte, per estalviar javascript). És l'opció "Enable video support" que trobarem a /admin/settings/lightbox2 (subsecció "video settings").

Després ja només hem d'usar el següent codi:

<a href="adreça_del_nostre_video" rel="lightvideo[][]"><img src="adreça_de_la_nostra_imatge" /></a>

La imatge fixa que farà d'enllaç amb el video la podem obtenir amb la tecla "ImprPant" de l'ordinador.

joan

HOWTO: Adding node type class to body element in Drupal 8

HOWTO: Adding node type class to body element in Drupal 8

Method 1: edit your html.html.twig theme template

Add this line at   <body{{ attributes.addClass(classes,:

    node_type ? 'page-node-type-' ~ node_type|clean_class

For example:

  <body{{ attributes.addClass(classes,
    not is_front ? 'with-subnav',
    sidebar_first ? 'sidebar-first',
    sidebar_second ? 'sidebar-second',
    (sidebar_first and not sidebar_second) or (sidebar_second and not sidebar_first) ? 'one-sidebar',
    (sidebar_first and sidebar_second) ? 'two-sidebars',
    (not sidebar_first and not sidebar_second) ? 'no-sidebar',
    node_type ? 'page-node-type-' ~ node_type|clean_class
  ) }}>

Method 2: Try node_type_class module

 

joan

HOWTO: Com crear alies d'URL als nodes de Drupal 7

HOWTO: Com crear alies d'URL als nodes de Drupal 7 joan

Per crear un alies només heu d'editar un node i, al peu, trobareu l'apartat "Paràmetres del camí URL", a on podeu posar un alies com "qui-som", "empresa", etc. per evitar les URL com "node/155". D'aquesta millora millorareu el SEO i fareu que la pàgina sigui més fàcil de recordar si heu de donar o reenviar l'adreça.

Si no trobeu aquest apartat, és possible que el vostre usuari no tingui permisos per a fer-ho: contacteu amb el vostre gestor de la web.

Pd.: hi ha pàgines que no es generen creant nodes, sinó amb vistes, etc. Els alies d'aquestes pàgines es gestionen d'una altra manera, que en general és més complexa i fa el gestor de la web.

Com a consell, mireu de no posar caràcters no anglesos (vocals accentuades, ce trencada...) ni espais en blanc. Aquests últims els podeu substituir per guions.

Aquí teniu la captura:

Gestió dels alies dels URL

HOWTO: jump menus in Drupal 8

HOWTO: jump menus in Drupal 8

In drupal 7 there are some modules to do it, including ctools, but at present, none of them have stable or even an alpha version.

But with long standing and wonderful superfish module we can achieve it!

Just install it and place your menu superfish type block (at /admin/structure/block) at your desired region. Then, at block config options go to sf-Smallscreen settings and:

 • Ensure "Convert the menu to a <select> element." is on (default behavior)
 • Choose when transform your menu in a jump menu:

 

 1. Desactivar.
 2. Enable jQuery sf-Smallscreen plugin for this menu.
 3. Enable jQuery sf-Smallscreen plugin for this menu depending on the user's Web browser window width. (Predeterminado)
 4. Enable jQuery sf-Smallscreen plugin for this menu depending on the user's Web browser user agent.

 

If you choose second option, you get a jump menu always, not depending of screen width...

That's all!

Ps: it's possible get an accordion menu just using "Convert the menu to an accordion menu" instead of "Convert the menu to a <select> element."

joan

Moodle

Moodle joan

Configurant un tema a Moodle

Configurant un tema a Moodle joan

Versió Moodle: 3.4.x

Si ens ha agradat un tema (plantilla) de Moodle, diferent a les que porta per defecte, i després d'instal·lar-la volem configurar-lai anar veient com queden els canvis hem de recordar de desactivar la catxè (memòria), que fa que Moodle vagi més ràpid, perquè usa una còpia de certes parts, com els estils CSS, el javascript, les imatges... i no les renova cada cop que algú fa un clic a la pàgina, sinó molt de tant en tant. Per tant, si la tinguessim activada, fariem un canvi a la configuració del nostre nou tema, i no el voriem reflexat a la web fins després d'un temps (i això no ens interessa quan estem valorant si tal o qual canvi "quedaq bé", oi? Així doncs, anem a aprendre com podem desactivar la catxè MENTRE treballem en la configuració del tema.

A la ruta: /admin/settings.php?section=themesettings

trobarem aquesta opció:

Des/activació de la catxè a Moodle 3.4

IMPORTANT: hem de recordar de desactivar aquesta opció (és a dir, d'activar la catxè) quan acabem aquestes tasques, perquè lla web anirà molt més lenta mentre la tinguem activada.

De fet, si no ens podem permetre que la web vagi tant lenta perquè treballem en una versió en producció amb usuaris fent-la servir, tenim l'alternativa de deixar aquesta opció desactivada, i simplement, tal i com ens diu el text de la imatge anterior, "netejar" la catxè puntualment, després de fer un canvi a la configuració del tema que volguem provar. Això ho farem des de la ruta: /theme/index.php

Neteja puntual de la catxè a Moodle 3.4

Dugues notes adicionals:

- per fer tot això heu de tenir permisos d'Administrador

- tingueu en compte que, depenent de la configuració del vostre navegador, a part de la catxè del servidor, la seva catxè, que depèn del vostre ordinador (navegador) pot afectar a l'actualització/visualització dels canvis. En general és millor, quan es treballa en el desenvolupament dels estils de la web, desactivar la catxè del vostre navegador, posant-la a zero a Firefox o usant una extensió com Classic Cache Killer a Chrome.

HOWTO: crear una portada per defecte a Moodle amb un llistat dels cursos inscrits que mostri imatges i resums

HOWTO: crear una portada per defecte a Moodle amb un llistat dels cursos inscrits que mostri imatges i resums joan

Versió de moodle: 3.3

1) Primer cal establir que la pàgina per defecte dels usuaris després d'identificar-se sigui la frontpage i no el dashboard.:
/admin/settings.php?section=navigation (és la primer opció que trobem aquí)

Això fa que els alumnes no vagin al seu dashboard, que amb la versió 3.3 s'ha redissenyat:
- https://docs.moodle.org/33/en/Dashboard
- https://docs.moodle.org/33/en/Course_overview

2) Llavors hem de definir quins blocs volem que es vegin a la frontpage PER USUARIS IDENTIFICATS:
/admin/settings.php?section=frontpagesettings

Fixa't que pots definir quins blocs es veuen a la portada tant per usuaris anònims com identificats. Hi ha un bloc de buscar cursos, un d'anuncis (si uses el fòrum per fer anuncis sobre la plataforma, novetats, etc.)

3) Per cert, en aquesta pàgina pots definir quants cursos pots veure amb format "xulo":
/admin/settings.php?section=coursecontact , concretament el paràmetre "Courses with summaries limit" fa que, superat aquest límit, els cursos es vegin com un llistat de títols.
Pd.: els sumaris/resum agafen automàticament imatges associades al curs... També mostren el resum que podem establir en la pàgina d'administració del curs:
/course/edit.php?id=1 (a on 1 és el núm del curs que volguem editar).

HOWTO Moodle: clonatge d'un curs

HOWTO Moodle: clonatge d'un curs joan

Un cop al curs que volem clonar, usem el menú "Mes > Reutilització del curs"

Això ens portarà a una pàgina per importar un curs (una URL semblant a .../backup/import.php?id=93 ), opció que no ens interessa, però a la part superior trobarem un menú desplegable amb altres opcions, on podem seleccionar la de "Copia el curs"

URL semblant a .../backup/copy.php?id=93

Llavors només hem d'anar triant les opcions que ens interessin a les següents pantalles/apssos del procés de còpia

 

HOWTO. Configurar activitats de Moodle que es marquin com a realitzades sense acció manual de l'alumne

HOWTO. Configurar activitats de Moodle que es marquin com a realitzades sense acció manual de l'alumne joan

Per fer-ho hem de tenir els permisos d'edició del curs en qüestió

 1. Ves a l'activitat en qüestió i a la dreta del seu títol hauries de veure una roda de configuració com aquesta:Paràmetres d'una activitat de Moodle
   
 2. La primera opció, "Edita paràmetres", ens permetrà accedir a l'apartat Compleció de l'activitat:
   Criteris Compleció Moodle
   
 3. Allà podem definir els diferents criteris, segons els tipus d'activitat. A l'exemple de la imatge precedent, per una activitat de tipus "Pàgina", podem seleccionar l'opció "Mostra l'activitat com a completada si es compleixen les condicions" i, a sota activar l'opció perquè només amb la visualització de l'activitat n'hi hagi prou.

  També podríem triar que ni calgués que aquesta activitat computés com a completada o no. En aquest sentit cal usar les opcions que tinguin més sentit  en el nostre cas;-)

HOWTO: Upgrade Moodle from CLI using git

HOWTO: Upgrade Moodle from CLI using git joan

Once at your Moodle base folder, just:

 1. /usr/bin/php admin/cli/maintenance.php --enable

 2. git pull

 3. /usr/bin/php admin/cli/maintenance.php --disable

 4. Log in to the site, as administrator, and follow the web steps to update database, etc.

Calaix de sastre

Calaix de sastre joan

Adjuntar un fitxer a una campanya de mailchimp

Adjuntar un fitxer a una campanya de mailchimp

Si volem adjuntar un o més arxius a una campanya de mailchimp, ho podem fer creant un enllaç, tant de fitxers que tinguem en una ubicacio externa (Drive, Dropbox, la nostra web...) com si volem usar el sistema que mailchimp te integrat, i que serà l'opcio més senzilla.

Anem a veure com podem fer-ho...

 1. Per començar creem una campanya regular (Regular campaign), seguint els passos habituals, fins que arribem a la pantalla de "Design", que és la que ens permet posar el redactat, el cos del missatge, les imatges, etc. Allà editem el text a on volem enllaçar el nostre fitxer, per exemple, redactem el text "cliqui aquí per descarregar el fitxer", seleccionem el text (com si volguessim posar-li negreta, per exemple) i cliquem la icona en forma de cadena de "Insereix/Edita enllaç", que podeu veure en la següent imatge:
 2. Llavors s'us obrirà una finestra a on podrieu posar la URL o adreça del fitxer que voleu enllaçar, pero en en nostre cas, canviarem l'opció per defecte "Web Address" per "File" (fitxer), que ens obrirà una nova finestra a on...
 3. podrem triar algun dels fitxers que ja tenim al servidor de mailchimp o, com en el nostre cas, pujar un fitxer nou. per fer-ho, cal usar el botó "Upload" (carregar/pujar) o, simplement, arrossegar el fitxer des del nostre ordinador a la finestra de mailchimp
 4. Llavors, recuperarem la finestra anterior, amb la URL del nou fitxer, a on cladrà que cliquem "Insert" perquè ens crei l'enllaç

I aixo és tot!

Les estadístiques de les campanyes, que tenen en compte els clics als enllaços, ens informarà de quants cops l'han clicat, etc.

joan

Suggestions to insert images on the web

Suggestions to insert images on the web

Here you are some basic guidelines to insert images on the web.

A main goal is get less size files as possible

Formats

 • jpg:

  • is used for photos (best than gif)
  • has a good compresion rate (best than png)
  • can not manage transparency (gif can)
  • is not a libre format
 • gif

  • is used in logos, draws, but not for photos (best than jpg)
  • is not a libre format
  • can manage transparency (jpg can not)
  • has a good compresion rate
 • png

  • is a libre (free²) format
  • has a worse compresion rate (than jpg)
  • can manage transparency

Size

You must remember you don't need a big image. Don't need very hight resolution because images print in screen, not in paper (in this cas, you need it). Thinsk about screen size and you get the answer to the question of "which is the best size?". If screens have 1200 or 1600px, you don't need more... Even, you usually don't use a image to cover all the screen, do you? Then with, for example, 800px by side, you usually get a proper image.

Ps: remeber, a lot of image viewers don't show images in a 1:1 scale. Check it when open files in your viewer...

Usually, web images have between 15-100kb. That's ok. A 600kb image is not suitable. You want your web load quickly!

Software

You can use the free, opensource and multiplatform Gimp. It's a wonderfull program, with similar features than photoshop (almost for 99% of users). It's a complex program, but the crop and resize options are easy. You can also covert to alfa (make transparent) a part of the image.

If you use linux an easy way to resize an image is using nautilus addons, for example. As simple as using a mouse right clic option when you are browsing your image directory :-)

joan

HOWTO: convert all otf / ttf in a folder to woff (batch) using a linux terminal

HOWTO: convert all otf / ttf in a folder to woff (batch) using a linux terminal
 • We need sfnt2woff tool (we can install Debian package woff-tools to have it)
 • At folder where some .ttf or otf files are, we create a new text file, for example otf2woff.sh to convert otf files, with this line:

for file in *.ttf; do sfnt2woff $file; done

 • then, we should add execution right to our file:

chmod a+x otf2woff.sh

 • and, finally, execute our bash script:

./otf2woff.sh

Ps: Two sample script files attached here ;-)

 

joan
Adjunts
Attachment Size
otf to woff batch bash script (44 bytes) 44 bytes
ttf to woff batch bash script (44 bytes) 44 bytes

Dolibarr

Dolibarr joan

Com canviar la contrasenya actual a Dolibarr?

Com canviar la contrasenya actual a Dolibarr? joan
 1. Clica al logo del teu usuari a la cantonada superior dreta
 2. Allà clica l'opció "Fitxa" (VCard, si el teniu en anglès)
 3. A la fitxa del vostre usuari, useu el botó "Modifica"
 4. I a la pantalla d'edició que s'us obrirà podreu definir una nova contrasenya

Nota: Si volem sol·licitar una nova contrasenya, a la portada trobarem un enllaç per fer-ho (o podeu afegir això a la URL del vostre (sub)domini: /user/passwordforgotten.php )